Boek: Stripboek1122 Een Utrechtse familiekroniek

€ 11,22
Maker: de inktpot

Op 2 juni 1122 kreeg Utrecht stadsrechten. In het kader van de viering van 900 jaar stadsrecht brengt De Inktpot dit boek uit. Het verbeeldt de enorme ontwikkeling die Utrecht doormaakte in globaal de eerste twee eeuwen na de verlening van het stadsrecht aan de hand van de geschiedenis van één familie: de familie De Vries. Zeven verhalen, elk getekend door een andere tekenaar.